template.jpg

Nyt
 

Nyt


Invitation til generalforsamling for året 2016

Onsdag den 8. Juni 2016 kl. 19:15 – ca. 21:30

i Mødelokale 1, Stensballegaard golf.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og fastlæggelse af kontingent for året. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet bliver på 150 kr.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  - Uffe Sander Jørgensen er på valg, modtager genvalg.
  - Kim Højberg er på valg og modtager ikke genvalg.
  - Teddy Rørby er på valg, modtager genvalg.
  - Dieter Prahm er på valg, modtager genvalg.
  - Preben Borregaard er på valg, modtager genvalg.
  - Peter Stig Hansen er på valg, modtager genvalg. 

5. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Nr. 42A eller på mail: usj@lego.com.

6. Eventuelt

 

Foreningen vil efter generalforsamlingen være vært for en vinsmagning.

Dette vil blive udført af Lars Flemming Hansen, som vil komme og præsentere nogle friske sommer vine hvortil der vil blive serveret nogle lette snaks..

 

Af hensyn til traktementet vil vi gerne have en tilmelding senest den 27/5 på mail: bestyrelsen@stensballestrandvej.dk eller i postkassen Stensballe Strandvej 42 A.

 

Dog er alle medlemmer alligevel velkommen, selvom de ikke når eller glemmer at tilmelde sig

 

På vegne af bestyrelsen

Uffe Sander Jørgensen (formand)
Stensballe Strandvej 42 A               
e-mail: usj@lego.com
Tlf.: 2342-1355


Bemærk:
    
De 150 kr kontingent kan indbetales på foreningens konto i Sydbank Reg.Nr. 7140 , Konto nr. 0001987293 

Husk at angive dit hus nr. på indbetalingen

Hvis du heller vil benytte et Girokort til kontingentindbetaling kan det rekvireres ved at kontakte Kim Højberg på tlf. 42260753